Vaste afspraken

Namens scholen in het po, vo en mbo maakten de sectorraden vaste afspraken met leveranciers over de omgang met persoonsgegevens in de processen: 'bestellen', 'leveren', 'toegang' en 'gebruik' van digitaal leermateriaal en voor het proces van 'terugkoppelen van leer- en toetsresultaten'. Het unieke keten iD is hierin dé sleutel voor geautomatiseerd  uitwisselen en verwerken van gegevens. Het keten iD maakt de kans op datalekken en fouten minimaal.

Tussen betrouwbare partners

Leveranciers gebruiken het keten iD voor de processen 'bestellen', 'leveren', 'toegang' en 'gebruik' van digitaal leermateriaal en voor 'terugkoppeling van leer- en toetsresultaten'. Hun systemen zijn afgestemd op het keten iD. Zij voldoen minimaal aan de beveiligingsvereisten die de Nummervoorziening aan hen stelt. In het belang van het onderwijs werken gecertificeerde leveranciers samen als partners in één betrouwbare leermiddelenketen. 

Veilig leermiddelen gebruiken in het po

Veilig leermiddelen gebruiken in het po

matchen leerling en licentie in het vo

matchen leerling en licentie in het vo

veilig Bestellen met keten iD in het mbo

veilig Bestellen met keten iD in het mbo

Privacy convenant

Voor de bescherming van de kwetsbare leerlingen in het po en vo is er een Privacyconvenant tussen scholen en leveranciers rond digitale leermiddelen. Steeds meer leveranciers ondertekenen het convenant, inmiddels al meer dan 150. Het convenant is in de praktijk gemakkelijk toe te passen. Er hoort namelijk een model bewerkersovereenkomst bijHierin zijn de wederzijdse taken en verantwoordelijkheden duidelijk om-schreven. Bijvoorbeeld ook : hoe gaan we om met datalekken?

Minder attributen

Elk kenmerk in de gegevensuitwisseling tussen scholen en leveranciers rond digitale leermiddelen wordt ook wel 'attribuut' genoemd. In het belang van de privacy is het streven steeds minder attributen te gebruiken. Wie het unieke keten iD van de Nummervoorziening gebruikt, heeft aanvullend al een stuk minder attributen nodig. Het doel is de attributenset zo klein mogelijk te maken en uiteindelijk zelfs nul. Afspraken over het attributenbeleid worden publiek - privaat gemaakt in Edu-K.

Certificering

De Nummervoorziening stelt eisen aan de beveiliging van informatie op school en bij leveranciers. Met name aan de opslag van het keten iD en aan de verbindingen tussen de Nummervoorziening en het schooladministratiesysteem. In bredere zin gelden voor gegevensuitwisseling in het onderwijs ook normen vanuit het 'Certificeringsschema' informatiebeveiliging en privacy ROSA'. De beide sets aan beveiligingsvereisten sluiten goed op elkaar aan. De scope van het Certificeringsschema is echter breder. Op het punt van koppelingen vraagt de Nummervoorziening specifiek om Edukoppeling 1.2, waar het Certificerinsgschema ook nog andere koppelingen toelaat. De precieze samenhang tussen beide regimes is recent beschreven.