tijdlijn in het primair onderwijs. de  Wettelijke basis onder het eck id is een belangrijke voorwaarde voor de veldtesten met scholen.  Voor VO - MBO is de fasering vergelijkbaar, maar hier wordt gewerkt in twee groepen: de eerste groep voor schooljaar 2018 - 2019, de tweede groep voor 2019 - 2020.

tijdlijn in het primair onderwijs. de  Wettelijke basis onder het eck id is een belangrijke voorwaarde voor de veldtesten met scholen. 
Voor VO - MBO is de fasering vergelijkbaar, maar hier wordt gewerkt in twee groepen: de eerste groep voor schooljaar 2018 - 2019, de tweede groep voor 2019 - 2020.


"Deelnemen in de projectgroepen?
U bent van van harte welkom in de keten."
 

Impactanalyses: nieuwe use cases

Uit impactanalyses zijn enkele nieuwe use cases naar voren gekomen voor de implementatie van de Nummervoorziening in het po en in het vo/mbo. Het programma-team bespreekt deze met betrokkenen en zorgt dat ze worden toegevoegd aan de eerder bepaalde sets uses cases voor po en voor vo/mbo. Vaststelling van de nieuwe use casebeschrijvingen vindt zo spoedig mogelijk plaats in de tactische overleggen.

Eerste schooladministratie succesvol getest

Onlangs heeft het eerste schooladministratiesysteem een eerste testverzoek gericht aan de Nummervoorziening en een dummy ECK iD terug ontvangen. Hiermee is de koppeling succesvol getest. Het ECK iD wordt gegenereerd, op verzoek van een speciaal stukje software in het schooladministratiesysteem, de 'client'. Toegang tot de testomgeving moet schriftelijk worden aangevraagd.

 

ECK iD genereren bij aanmelding leerling

Het exacte moment waarop een school het ECK iD kan opvragen op basis van een persoonsgebonden nummer, PGN, is een belangrijk gegeven. "Liefst zo vroeg mogelijk", zegt de school, "dan kunnen leerlingen hun leermiddelen bestellen en alvast bekijken met behulp van het ECK iD." Maar om een PGN te verkrijgen moeten scholen eerst het burgerservicenummer van leerlingen laten verifiëren bij DUO. Tot nog toe mocht dit mag pas na officiële inschrijving. 

klok uitsnede.jpg

DUO heeft echter aangegeven dat scholen tegen het einde van 2017 al direct na aanmelding het burgerservicenummer mogen aanbieden ter verificatie. Zo is het PGN al in een vroeg stadium beschikbaar. Leermiddelen kunnen dus tijdig met het ECK iD worden aangevraagd en ontsloten.