Leerresultaten automatisch ontvangen

Op basis van de standaard UWLR kunnen leerresultaten geautomatiseerd worden teruggekoppeld, vanuit de aanbieder van leermateriaal of toetsen naar uw schooladministratiesysteem of leerlingvolgsysteem.

Verhuist leerling? Licenties vanzelf mee

Verhuist een leerling, dan volgen zijn eigen licenties hem vanzelf naar zijn nieuwe school. Handig als daar dezelfde methode wordt gebruikt. Toegang tot het leermateriaal en leerresultaten blijven in tact.

Fuseren? Licentie volgt leerling

Gaan twee scholen samen, dan volgen de licenties en leerresultaten de leerlingen vanzelf. De toegang tot het leermateriaal blijft in tact.

 
“In de kerstweek moest de hele administratie om.
In januari kon iedereen weer inloggen, alsof er niks was gebeurd!”
 

Herinrichten? Licenties in beeld

Het keten iD maakt de koppeling tussen licentie en gebruiker uniek. Moet de schooladministratie opnieuw worden ingericht, dan is snel te zien welke leerling welke licenties gebruikt.

Schoollicentie blijft, resultaten mee

Verhuist een leerling, dan blijven schoollicenties die hij enkel gebruikte met zijn keten iD bij de school. De leerresultaten volgen de leerling wel.