Implementatie gestart

In het po, vo en mbo wordt het unieke keten iD geïntroduceerd voor veilige gegevensuitwisseling in de zogenoemde Educatieve Content Keten, ECK. De implementatie is inmiddels gestart. Continuïteit van het onderwijs staat hierbij voorop. In 2017 passen leveranciers hun systemen aan. Zij testen onderling het gebruik van het ECK iD voor de processen: Bestellen, Leveren, Toegang verlenen, Gebruiken en voor Terugkoppeling van leer- en toetsresultaten. Ook aan de slag? Neem dan contact op met het het Programma implementatie ECK.